Promocje - Pływalnia Miejska w Jędrzejowie

Przejdź do treści

Menu główne:

Zapraszamy wszystkich chętnych którzy chcą  popływać, na  odwiedzanie Pływalni Miejskiej
i skorzystanie ze SPORTOWEJ zorganizowanej formy aktywności fizycznej.

Godziny otwarcia Pływalni Miejskiej :
poniedziałek - piątek : 14.00 - 20.00
Dla innych form aktywności poza wymienionymi poniżej
basen pozostaje nieczynny.

Informacja Kierownika Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie.

W oparciu o ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia
16 października 2020 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku      z występowaniem stanu epidemii informuję o ograniczeniach obowiązujących w obiekcie
Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie  od dnia
30 listopada 2020r.( poniedziałek )

I. Zasady ogólne.
1. Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu (zarządca obiektu), organizator  wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem sportowym):
a) weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających
z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
b) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
c) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
e) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub    w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;
2. Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.
3. W zajęciach sportowych i wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym może uczestniczyć maksymalnie 24 osoby, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia.
4. Wydarzenia sportowe odbywają się bez udziału publiczności.

II. Ograniczenia na Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie

1. Salka fitness – dostępna wyłącznie dla uczestników zajęć sportowych.

2. Sauna – nieczynna.

3. Wstępy indywidualne, indywidualna i grupowa nauka pływania
   – zawieszone.
4. Basen – udostępniany wyłącznie dla :
a. osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego , zajęć sportowych :   organizowanych przez Pływalnię Miejską
b. innych grup sportowych na podstawie umów zawartych
z uprawnionymi do prowadzenia takich zajęć (w szczególności posiadającymi odpowiednią
kadrę trenersko-instruktorską),
c. zajęć sportowych organizowanych jako zorganizowane formy aktywności fizycznej, zorganizowanych grup uczestników na podstawie stosownej umowy (np. grupy szkolne według grafika zajęć.
d. inne podmioty uprawnione do prowadzenia takich zajęć, realizujące zajęcia sportowe jako zorganizowane formy aktywności fizycznej, w  szczególności posiadające odpowiednią kadrę trenersko-instruktorską)
e. inne zajęcia sportowe tj: aquaaerobic .
                    
Szczegółowe przepisy zawarte są w rozporządzeniach wymienionych we wstępie do niniejszej informacji.


PARTNERZY  honorujemy karty:
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego